KURAN'IN KİTAPLAŞMASI

2014-10-28 12:19:00

    Kuranın kitaplaşması süreci hakkındaki kaynaklardan çıkardıklarım:

                    1. OKUMA,YAZMA, EZBERLEME:

      Vahiy geldiğinde Peygamberimiz  hemen ayeti okuyor ve ezbeliyordu. sonra yanında katip sahabi varsa ona yazdırıyordu. yanında katip yoksa katip arıyor onu çağırıyor ve ona yazdırıyordu. Katip yazdığını aynı zamanda ezberliyordu. (tahminimce ki kaynaklarda böyle demiyor bir nüsha peygarimizde kalıyor bir nüshasını kendi evine götürebiliyordu.)

                     2.  MUKABELE, EYLEM:

         Okuma yazma ve ezberleme ve bir yerde biriktirme süreci devam ederken ramazan aylarında o güne kadar gelen ayetler Cebrailin kontrolünde peygamberimiz ve katipler (ya da diğer sahabilerle beraber) tarafında karşılıklı okunup ezberleniyor,  tekrar ediliyordu.

          Eylem olarak da namazlarda bu ayetler okunuyor ve kitleleler bu ayetleri pratik hayata uyarlıyorlardı.

                     3. TERTİP,SON :

          23 yılın sonunda peygamberimize çok büyük ihtimal öleceği Allah tarafından kendisine hissettirilince  ya da bildirildirilince  (kaynaklarda bu belirtilmiyor yanılmıyorsam, kesin bilgim yok) peygamberimiz o güne kadar okunan ezberlenen tekrarlanan ayetleri Cebrailin kontrolünde tertip ediyor (kaynaklarda böyle yazmıyor) ve ilk Kuran mushafı tamamlanmış oluyor. Bu mushafın elbette harekeleri noktalamaları yoktu. Tamamlanan Kuran hz. Ebubekirde kaldı. (kaynaklarda böyle yazmıyor)

                     4. BAZI AYETLER ASHABDA (KATİPLERDE) VARDI:

            Ayetlerin bir nüshaları katiplerin evlerinde olması hatta tüm ayetlerin (tertip edilmeden) bir nüshasının evlerde bulunmuş olması muhtemeldir. Zannımca hz.Ebubekir tarafından hz.Zeyd bin Sabit kontrolünde  toplanan ayetler  katiplerin evlerindeki ayetlerdi. Farklı yerlerdeki ayetler  de toplandı ve artık Kuran tek bir kitap olarak  iyice sağlama bağlandı.

                     5. ÇOK KİŞİ TARAFINDAN EZBERLENEN KURANIN İLK NÜSHASI  ÇOĞALTILDI:

              HZ. Osman zamanında  hz. Ebubekirdeki nüshadan kopya yapıldı ve 6 ya da 7 ya da 8 eyalete dağıtıldı. hz. Ebubekirdeki ilk nüsha nerededir bilinmiyor. Yakıldığı söyleniyor (kaynaklarda) fakat ben kaybolduğunu düşünüyorum. peki diğer çoğaltılan ilk 6 nüsha nerededir. bunlar da şimdilik bulunamadı fakat  bir yerlerde var bunlar. diyelim ki bulunamadı o kadar önemi yok çünkü daha hicretten 30-40 yıl sonraya dayanan çoğaltılmış yazılı Kuranlar var ülkelerde. En son bulunan en eski Kuran yazması da Yemende bulundu. her şeyden önemli olan Kuranın mucizevi bir şekilde çok çok kolay ezberleniyor olmasıydı. Öyle ki 6-7 yaşındaki çocuklar bile Kuranı ezberleyebiliyorlardı. Ortalama  zekaya sahip bir kişi Kuranı 1-3 ya da 4 senede ezleyebiliyor. işte Kuranın kitaplaşması aşamasında en vurucu tarafı da inanılmaz rahat ezberleniyor olmasıydı. Allah büyüktür. O her şeyi kapsar...

                                                                    Özcan Atar     

 

 

304
0
0
Yorum Yaz