my Kolej

2015-09-04 23:31:00
my Kolej |  görsel 1

Devamı

Bilgi Toplumu Olmak Çabasındayken

2015-03-18 10:17:00

  Teknolojinin eğitim ve öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Bu her iki yapı birlikte düşünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel mekan odaklı eğitime alternatif olabilecek pek çok yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Wilson ve Marsh internet erişiminin öğrencilere kazandırdığı iki özelliğe dikkat çekmektedir (Akbaba ve Altun, 2000). Birincisi, interneti bilgi erişimi ve paylaşma, iletim ve araştırma amaçlarıyla kullanan öğrencilerin ileriki yaşamlarında teknoloji ile daha barışık olacaklarıdır. Bu bireyler takım çalışmasına kolaylıkla adapte olur ve kendi bilgi potansiyelini yine bu kaynaklar yoluyla yapılandırır. İkincisi ise, internet erişiminin öğrencileri sınıfın fiziki sınırlarından kurtararak onları birey odaklı bir yapı içinde özgüven kazanmaya teşvik etmesidir. Eğitimin yeni tanımı; “kişide kendi öğrenme profili hakkında farkındalık yaratılması yoluyla, daha üst zihinsel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmesi ve bu arada da değişen çevresel koşullara uyum gösterebileceği bilgi, beceri ve davranışları sürekli olarak güncelleyebilmesi için uygun öğrenme ortamlarının yaratılması süreci” şeklinde yapılabilir(Genç,Z.,S., ve diğerleri). Gelecekte başarılı olacak örgütler, bireysel ve orgutsel duzeyde oğrenme kapasite ve isteğine sahip olmanın yanında, gecerli ve guvenilir bilgiyi uretip yeni alanlara uygulayabileceklerdir. Örgütlerin sadece belirli bilgileri oğrenmeleri, kalıplaşmış bilgilere sahip olmaları yetmeyecek, yeni bilgiler uretmeleri, ellerindeki bilgi ve birikimi yeni alanlara uygulayarak, bilgiyi bir uretim faktoru olarak kullanmaları gerekecektir. Ayrıca, bilginin sadece zihinlerde gecici bir sure icin depolanması ve gerektiğinde geri cağrılması anlamına gelen ezberci yaklaşım onemini yitirmiştir. Bilginin birey... Devamı

18.YÜZYILDA AYDIN İLİ’NİN NAZİLLİ ve KARACASU İLÇELERİNDE ŞEYH v

2014-12-01 13:52:00

       Yıllar yıllar önce Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bir zat karşısında Nazilli’li  zata şöyle diyebilmişti: Gine bir bendei halei dildara şenk oldum  Rahında nakdi huş harcedip bihuşu renk oldum  Boyandım küf rü zifin ateşi aşkında bimest  Göçüp bağı behçetten göz göre ehle zernek oldum  Ruhu tebanda yarın tanelerin sayd etmek isterken  Düşüp ol pençei zülfün şikar ı şeftan nik oldum  Giriftar olduğum bildim olm çini gülisane  Esiri hayali irengi ibni firenk oldum  Gümü ebrusunu meyleder Rüşdi ol fettanın  Dili sakini agyara şeyhi hedenk oldum. Bundan sonra Nazillili  zat :” ”Oğlum Rüşdü düşün, çünkü düşünmek batıldan hakka gitmek ve cüzde mutlak olan küllü görmektir." Demişti.             Bu zatlar Nazilli ilçesinden Mehmet zühdü Efendi diğeri  Süleyman Rüşdü Efendi.             Mehmet zühdü Süleyman Rüştü’nün hocası. Süleyman Çilehaneden çıkınca MMehmet zühdü anlat bakalım neler düşündün anladın çilehanede diye sorunca Süleyman Rüştü şöyle konuşur: "Beni ilk çileye koyduğunuz zaman düşün demiştiniz. Neleri ve nelerin nedenlerini düşüneceğimi bildirmemiştiniz. Çilede düşündüm. Çileden çıktıktan sonra da düşündüm. Şu neticeye vardım; gördüğüm gerek varlık ve gerekse yokluk alemini tanrı nurunun ışığı olarak gördüm. Tanrı alemde meydanda olduğu için gizlenmiş bulunduğunu ve... Devamı