my Kolej

2015-09-04 23:31:00
my Kolej |  görsel 1

Devamı

Bilgi Toplumu Olmak Çabasındayken

2015-03-18 10:17:00

  Teknolojinin eğitim ve öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Bu her iki yapı birlikte düşünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel mekan odaklı eğitime alternatif olabilecek pek çok yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Wilson ve Marsh internet erişiminin öğrencilere kazandırdığı iki özelliğe dikkat çekmektedir (Akbaba ve Altun, 2000). Birincisi, interneti bilgi erişimi ve paylaşma, iletim ve araştırma amaçlarıyla kullanan öğrencilerin ileriki yaşamlarında teknoloji ile daha barışık olacaklarıdır. Bu bireyler takım çalışmasına kolaylıkla adapte olur ve kendi bilgi potansiyelini yine bu kaynaklar yoluyla yapılandırır. İkincisi ise, internet erişiminin öğrencileri sınıfın fiziki sınırlarından kurtararak onları birey odaklı bir yapı içinde özgüven kazanmaya teşvik etmesidir. Eğitimin yeni tanımı; “kişide kendi öğrenme profili hakkında farkındalık yaratılması yoluyla, daha üst zihinsel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmesi ve bu arada da değişen çevresel koşullara uyum gösterebileceği bilgi, beceri ve davranışları sürekli olarak güncelleyebilmesi için uygun öğrenme ortamlarının yaratılması süreci” şeklinde yapılabilir(Genç,Z.,S., ve diğerleri). Gelecekte başarılı olacak örgütler, bireysel ve orgutsel duzeyde oğrenme kapasite ve isteğine sahip olmanın yanında, gecerli ve guvenilir bilgiyi uretip yeni alanlara uygulayabileceklerdir. Örgütlerin sadece belirli bilgileri oğrenmeleri, kalıplaşmış bilgilere sahip olmaları yetmeyecek, yeni bilgiler uretmeleri, ellerindeki bilgi ve birikimi yeni alanlara uygulayarak, bilgiyi bir uretim faktoru olarak kullanmaları gerekecektir. Ayrıca, bilginin sadece zihinlerde gecici bir sure icin depolanması ve gerektiğinde geri cağrılması anlamına gelen ezberci yaklaşım onemini yitirmiştir. Bilginin birey... Devamı