18.YÜZYILDA AYDIN İLİ’NİN NAZİLLİ ve KARACASU İLÇELERİNDE ŞEYH v

2014-12-01 13:52:00

       Yıllar yıllar önce Aydın ilinin Karacasu ilçesinde bir zat karşısında Nazilli’li  zata şöyle diyebilmişti: Gine bir bendei halei dildara şenk oldum  Rahında nakdi huş harcedip bihuşu renk oldum  Boyandım küf rü zifin ateşi aşkında bimest  Göçüp bağı behçetten göz göre ehle zernek oldum  Ruhu tebanda yarın tanelerin sayd etmek isterken  Düşüp ol pençei zülfün şikar ı şeftan nik oldum  Giriftar olduğum bildim olm çini gülisane  Esiri hayali irengi ibni firenk oldum  Gümü ebrusunu meyleder Rüşdi ol fettanın  Dili sakini agyara şeyhi hedenk oldum. Bundan sonra Nazillili  zat :” ”Oğlum Rüşdü düşün, çünkü düşünmek batıldan hakka gitmek ve cüzde mutlak olan küllü görmektir." Demişti.             Bu zatlar Nazilli ilçesinden Mehmet zühdü Efendi diğeri  Süleyman Rüşdü Efendi.             Mehmet zühdü Süleyman Rüştü’nün hocası. Süleyman Çilehaneden çıkınca MMehmet zühdü anlat bakalım neler düşündün anladın çilehanede diye sorunca Süleyman Rüştü şöyle konuşur: "Beni ilk çileye koyduğunuz zaman düşün demiştiniz. Neleri ve nelerin nedenlerini düşüneceğimi bildirmemiştiniz. Çilede düşündüm. Çileden çıktıktan sonra da düşündüm. Şu neticeye vardım; gördüğüm gerek varlık ve gerekse yokluk alemini tanrı nurunun ışığı olarak gördüm. Tanrı alemde meydanda olduğu için gizlenmiş bulunduğunu ve... Devamı

nicedir!

2014-11-05 09:33:00

            Nicedir ağır bir kasvet dolanır içimde! kan kokusundan! bebekl çığlıklarındandır! yerlerde yuvarlanan kafalardan çıkmış gözlerden kopuk bacakların görüntüsündendir! su içmek de zor geliyor nicedir! göz yaşları olarak görüyorum suyu! mazlumların göz yaşları!          Uyuyamıyorum! Uyusam da Esedi, İşıdi, pkkleri, vahşi yaratıkları görüyorum ve hemen uyanıyorum Bismillah diyerek! Şeytanlardan sığınmak istiyorum Bismillah diyerek.           Kan dökecekleri mi yaratacaksın biz sana yetmez miydik sualinin cevabında sır vardı. Biz cesettik de ruh üflenmişti akıl ve vicdan  tac edilmişti o cesede. Şimdi ey cesetler  aklınız ve vicdanınızı şeytana niçin sattınız!                                                                     Özcan Atar Devamı

ŞÂZELİYYE’den FRİTHJOF SCHUON

2014-11-04 10:20:00

     II.Abdülahamit Şazeliyye tarikatında olduğu bilinir. Türkiye’de yaygınlık durumunu bilmiyorum lakin Batılıları etkilediği de belli.    Bu Batılılardan bazıları “…Dünyanın hemen her yerinde müntesibi bulunan Şâzeliyye XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören tarikatlardan biridir. Rene Guenon (Abdülvâhid Yahyâ), Michel Valsan, Frithjof Schuon (Îsâ Nûreddin), Martin Lings (Ebûbekir Sirâceddin), Titus Burckhardt, Ian Dallas (Abdülkādir es-Sûfî), Gai Eaton gibi ihtida etmiş önemli aydınların Şâzeliyye tarikatına intisap etmesi tarikatı Batılı çevrelerde bir ilgi odağı haline getirmiştir. XX. yüzyılda Şâzeliyye tarikatının en önemli şahsiyeti olan Ahmed el-Alevî’nin kitapları, aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiştir. Daha hayatta iken yüz binleri bulan müridleri dünyanın belli başlı merkezlerinde Aleviyye zâviyeleri açmıştır. Günümüzde Cezayir’den Malezya’ya, Hindistan’dan Güney Afrika’ya kadar bu kola mensup şeyhlerce açılmış zâviyeler faaliyetlerini sürdürmekte, müridler her yıl dünyanın farklı ülkelerinde ihtifal toplantılarında bir araya gelmektedir.” (TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ,ilt: 38; sayfa: 389)      Özellikle Frithjof Schuon oldukça etkili olmuş birsufi. Gerçi son zamanlarda onun Şazeli olmadığı iddialar arasında varsa da Hüseyin Nasr onun Şazeli olduğu kadar Kadiri de olduğunu bildirir.        Ben özellikle “İslamın Metafizik boyutları” adlı eserinin okunmasını (bazı konuların anlaşılması zor olsa da ) tavsiye ediyorum.            &nb... Devamı