nicedir!

2014-11-05 09:33:00

            Nicedir ağır bir kasvet dolanır içimde! kan kokusundan! bebekl çığlıklarındandır! yerlerde yuvarlanan kafalardan çıkmış gözlerden kopuk bacakların görüntüsündendir! su içmek de zor geliyor nicedir! göz yaşları olarak görüyorum suyu! mazlumların göz yaşları!          Uyuyamıyorum! Uyusam da Esedi, İşıdi, pkkleri, vahşi yaratıkları görüyorum ve hemen uyanıyorum Bismillah diyerek! Şeytanlardan sığınmak istiyorum Bismillah diyerek.           Kan dökecekleri mi yaratacaksın biz sana yetmez miydik sualinin cevabında sır vardı. Biz cesettik de ruh üflenmişti akıl ve vicdan  tac edilmişti o cesede. Şimdi ey cesetler  aklınız ve vicdanınızı şeytana niçin sattınız!                                                                     Özcan Atar Devamı

ŞÂZELİYYE’den FRİTHJOF SCHUON

2014-11-04 10:20:00

     II.Abdülahamit Şazeliyye tarikatında olduğu bilinir. Türkiye’de yaygınlık durumunu bilmiyorum lakin Batılıları etkilediği de belli.    Bu Batılılardan bazıları “…Dünyanın hemen her yerinde müntesibi bulunan Şâzeliyye XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören tarikatlardan biridir. Rene Guenon (Abdülvâhid Yahyâ), Michel Valsan, Frithjof Schuon (Îsâ Nûreddin), Martin Lings (Ebûbekir Sirâceddin), Titus Burckhardt, Ian Dallas (Abdülkādir es-Sûfî), Gai Eaton gibi ihtida etmiş önemli aydınların Şâzeliyye tarikatına intisap etmesi tarikatı Batılı çevrelerde bir ilgi odağı haline getirmiştir. XX. yüzyılda Şâzeliyye tarikatının en önemli şahsiyeti olan Ahmed el-Alevî’nin kitapları, aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiştir. Daha hayatta iken yüz binleri bulan müridleri dünyanın belli başlı merkezlerinde Aleviyye zâviyeleri açmıştır. Günümüzde Cezayir’den Malezya’ya, Hindistan’dan Güney Afrika’ya kadar bu kola mensup şeyhlerce açılmış zâviyeler faaliyetlerini sürdürmekte, müridler her yıl dünyanın farklı ülkelerinde ihtifal toplantılarında bir araya gelmektedir.” (TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ,ilt: 38; sayfa: 389)      Özellikle Frithjof Schuon oldukça etkili olmuş birsufi. Gerçi son zamanlarda onun Şazeli olmadığı iddialar arasında varsa da Hüseyin Nasr onun Şazeli olduğu kadar Kadiri de olduğunu bildirir.        Ben özellikle “İslamın Metafizik boyutları” adlı eserinin okunmasını (bazı konuların anlaşılması zor olsa da ) tavsiye ediyorum.            &nb... Devamı

Aristodan saçaklı fuzzy (puslu) Aydınlanmasına

2014-10-31 15:15:00

              Alev Alatlı'nın Batıya Yön Veren Metinler  adlı IV ciltli kitabı çok fazla öğretici yönlendirici ve bilgilendirici. Batı Sümerlerden başlayıp Mısırlılar oradan Antik Yunan ve Romalı külliyatından beslendi Hıristiyanlıkla yön değiştirip onu Antik Yunana uyarladı , koyu Hıristiyanlıkta Aydınlama dönemine doğunun yardımıyla adım attı. yüzyıllardır Aristo akılcılığı ile bugünlere geldi kendini pek beğenirken son dönem fizikçileri Batının Aristo mantığının iflas ederken Doğu mantığının kuyruğuna yapıştı gidiyor. artık Uzak Doğunun Budası Aristoyu yerlere serdi. işte Alev Alatlıya ait bir yazıyı aynen aktarıyorum ki artık gündelik haberlerden kurtulup düşüncenin derinliklerinde gezinelim diye:  "Bugünlerde Bunları Konuşuyorlar* Alev Alatlı Bugün size dünya düşünce gündemini teşkil eden birbirine bağlı üç gelişmeden söz etmek istiyorum. Bunlardan ilki, 1920’li yıllarda baş veren, günümüzde “İkinci Aydınlanma Çağı” diye adlandırılagelen düşünce devrimi. İkincisi, temellerini “Yuvarlak Masa” “Bilderberg Toplantıları” ve “Roma Kulübü” hareketlerinin teşkil ettiği öne sürülen “Yeni Dünya Düzeni”. Üçüncüsü “Yeni Dünya Düzeni”nin muhalifleri ve kültler. İkinci Aydınlanma Çağı’nı teşhis edebilmemiz için beş yüz yıl kadar geri gitmemiz, ilk “Aydınlanma Çağı”nı hatırlamamız gerekecek. Malum olduğu üzere Birinci Aydınlanma Çağı, Aristo’yu kaynak edinen Kopernik, Kepler, Galileo ve Newton’la devam eden bir dizi buluş ya da keşif sonucunda, semavi dinlerin dünya ve kâinat açıkla... Devamı