ŞÂZELİYYE’den FRİTHJOF SCHUON

2014-11-04 10:20:00


     II.Abdülahamit Şazeliyye tarikatında olduğu bilinir. Türkiye’de yaygınlık durumunu bilmiyorum lakin Batılıları etkilediği de belli.

   Bu Batılılardan bazıları “…Dünyanın hemen her yerinde müntesibi bulunan Şâzeliyye XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören tarikatlardan biridir. Rene Guenon (Abdülvâhid Yahyâ), Michel Valsan, Frithjof Schuon (Îsâ Nûreddin), Martin Lings (Ebûbekir Sirâceddin), Titus Burckhardt, Ian Dallas (Abdülkādir es-Sûfî), Gai Eaton gibi ihtida etmiş önemli aydınların Şâzeliyye tarikatına intisap etmesi tarikatı Batılı çevrelerde bir ilgi odağı haline getirmiştir. XX. yüzyılda Şâzeliyye tarikatının en önemli şahsiyeti olan Ahmed el-Alevî’nin kitapları, aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiştir. Daha hayatta iken yüz binleri bulan müridleri dünyanın belli başlı merkezlerinde Aleviyye zâviyeleri açmıştır. Günümüzde Cezayir’den Malezya’ya, Hindistan’dan Güney Afrika’ya kadar bu kola mensup şeyhlerce açılmış zâviyeler faaliyetlerini sürdürmekte, müridler her yıl dünyanın farklı ülkelerinde ihtifal toplantılarında bir araya gelmektedir.” (TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ,ilt: 38; sayfa: 389)

     Özellikle Frithjof Schuon oldukça etkili olmuş birsufi. Gerçi son zamanlarda onun Şazeli olmadığı iddialar arasında varsa da Hüseyin Nasr onun Şazeli olduğu kadar Kadiri de olduğunu bildirir.

       Ben özellikle “İslamın Metafizik boyutları” adlı eserinin okunmasını (bazı konuların anlaşılması zor olsa da ) tavsiye ediyorum.

                        Özcan ATAR

 

56
0
0
Yorum Yaz